\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

4.5.8.1 Sijoitusmenetelmä
Kuva 1
Sijoitusmenetelmässä eliminoidaan toinen muuttuja sijoittamalla yhden yhtälön puolikas toiseen yhtälöön. Tämän jälkeen toinen muuttuja selviää kuten normaalissa yhden muuttujan yhtälössä. Yhtälöitä voi joutua muokkaamaan ennen sijoitusta.

Tarkastellaan seuraavaa yhtälöparia:

$$\left\{\begin{matrix} 2y = -x + 6\\ y = 2x - 7 \end{matrix}\right.$$

Alempi yhtälö kertoo, että \(y\) on yhtä suuri kuin \(2x − 7\). Sijoitetaan \(2x − 7\) muuttujan \(y\) paikalle ylempään yhtälöön, jolloin saadaan seuraava yhtälö:

2(2x 7) = x + 6 ensin sulut pois
4x 14 = x + 6 +14
4x = x + 20 +x
5x = 20 : 5
x = 4

Muuttujan \(y\) arvo saadaan nyt helpoiten sijoittamalla saatu muuttujan \(x\) arvo alempaan alkuperäiseen yhtälöön:

y = 2x 7 = 24 7 = 87 = 1

Vastaus: Yhtälöparin ratkaisu on lukupari \((x,y) = (4,1)\).

Vastauksen voi esittää näinkin: $$\left\{\begin{matrix} x = 4\\ y = 1 \end{matrix}\right.$$

Huom: Ratkaisu kannattaa tarkistaa sijoittamalla alkuperäisiin yhtälöihin. Niistä kummassakin pitää vasemmasta ja oikeasta puolesta tulla yhtä suuri (ks. Ratkaisun tarkistaminen).