\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.1 Kiihtyvyys a

Kiihtyvyys (a) ilmoittaa nopeuden muutoksen aikayksikköä kohti.

Yksikkö on yleensä aina m/s2 (nopeuden (m/s) muutos sekuntia kohti).

kiihtyvyys =
nopeuden muutos
eli a =
Δv
muutokseen kulunut aika
Δt

Maapallon aiheuttama putoamiskiihtyvyys on noin 10 m/s2. Toisin sanoen vapaasti putoavan kappaleen nopeus lisääntyy 10 m/s jokaisen sekuntin aikana (jos ilmanvastusta ei oteta huomioon).