\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.9 Itseisarvo

Luvun itseisarvo antaa luvun etäisyyden nollasta. Itseisarvo on aina positiivinen.

Esimerkiksi luvun − 3 itseisarvo merkitään │ − 3│ ja sen arvo on 3.

Samalla tavalla luvun 3 itseisarvo on │3│ = 3. Tämä on loogista, koska luvut 3 ja − 3 ovat yhtä kaukana nollasta.