\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

5.1 Merkintöjä

Lukujonon jäsenelle käytetään merkintää an, jossa indeksin n paikalle kirjoitetaan jäsenen järjestysluku ilman pistettä (kuinka mones luku vasemmalta alkaen).

Ensimmäinen jäsen merkitään siis a1, toinen a2 jne.

Jäsentä an, jonka järjestysluku on tuntematon, nimitetään lukujonon yleiseksi jäseneksi.

Koko lukujono voidaan merkitä asettamalla yleinen jäsen sulkuihin: (an). Tosin usein lukujonoon viitataan pelkän yleisen jäsenen avulla ilman sulkuja.

Alla on taulukoitu lukujonoon 2, 5, 8, 11,... liittyviä merkintöjä:
Järjestysluku1234n
Lukujonon jäsen258113n-1

Lause "Lukujonon kolmas jäsen on kahdeksan" voidaan siis kirjoittaa lyhyesti näin: a3 = 8

Joskus lukujonon yleinen jäsen voidaan määritellä järjestysluvun n avulla. Esimerkiksi yllä lukujonon "ännäs" jäsen saadaan lausekkeesta 3n-1.