\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

9.7.2 Histogrammi ja rasiakuvaaja

Kuva 1

Esimerkin 1 matematiikan numeroista saadaan laskimen avulla kuvaaja (histogrammi) seuraavasti:

  1. Valitse Menu → Data [3] → Yhteenvedon kuvaus [8]
  2. Valitse Lista X → arvosanat
  3. Valitse Yhteenvetolista → frekvenssit
  4. Valitse Näyttötapa → Uusi sivu → OK

Huomaa, että kohdan 4 näyttötapa vaikuttaa vain siihen, näytetäänkö kuvaaja omalla sivullaan, vai samalla taulukon kanssa. Valmis kuvaaja on kuvassa 2.

Kuva 2

Huomaa, että laskin tekee pylväskaavion pylväät aina kiinni toisiinsa (histogrammi). Tehtävissä pitää miettiä erikseen, millainen pylväskaavio on tilanteeseen sopiva, eikä luottaa sokeasti laskimen kaaviotyyppiin.

Kuvaaja saadaan muutettua rasiakuvaajaksi valitsemalla
Menu → Kaavion tyyppi [1] → Rasiakuvaaja [2] (kuvat 3 ja 4)

Kuva 3
Kuva 4