\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1 Funktio

Kuva 1
Kuva 2
Funktio on sääntö, joka liittää jokaisen lähtöjoukon A alkion täsmälleen yhteen maalijoukon B alkioon.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että funktio on sääntö, jonka mukaisesti funktion syötettä muutetaan. Saatu tulos on funktion arvo.

Usein syötettä (muuttujaa) merkitään kirjaimella x ja funktiota kirjaimella f, jolloin funktion arvo on f(x).

Esimerkiksi kuvassa 1 funktio on sellainen, että se kertoo aina syötteen kahdella. Tämä voidaan kirjoittaa lyhyesti näin: f(x) = 2x.

Esimerkiksi funktion f arvo on 4 silloin, kun syöte on 2 eli f(2) = 4 (lue: "funktion f arvo muuttujan arvolla 2").