\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1.2.2 Funktion kuvaajan piirtäminen
Kuva 1
Kuva 2

Funktio on siis sääntö, joka liittää yhteen muuttujan arvon ja funktion arvon. Kun muuttujaa merkitään kirjaimella x ja funktion arvoa kirjaimella y, voidaan pistepari sijoittaa xy-koordinaatistoon.

Erilaisia muuttujan arvoja on yleensä ääretön määrä, samoin kuin vastaavia funktion arvoja. Koordinaatistoon sijoitettuna pisteet muodostavat funktion kuvaajan.

Jos funktion arvo lasketaan ensimmäisen asteen polynomin avulla, asettuvat yllä mainitut pisteet suoralle. Seuraavissa ohjeissa ja esimerkeissä on kyse ensimmäisen asteen polynomifunktiosta (muilla piirtäminen on hankalampaa).

Kuvassa 1 on ensin taulukon avulla laskettu funktion f(x) = 3x − 6 arvoja neljällä muuttujan x arvolla. Saadut (x,y)-pisteet on merkitty koordinaatistoon (siniset pallukat).

Käytännössä arvoja kannattaa laskea vähintään kolme (kolmas piste varmistaa, että kaksi muuta on laskettu oikein). Loput pisteet saadaan piirtämällä viivottimella suora pisteiden kautta. Jos jokin pisteistä ei satu suoralle, on jossakin laskuvirhe.

Kuvassa 2 on neljä koordinaatistoa, joista ensimmäinen (ylhäällä vasemmalla) on sama kuin Kuvassa 1. Toiseen on laskettu seitsemän pistettä, kolmanteen 60 ja viimeisessä on piirretty suora pisteiden kautta. Suora kuvaa äärettömän montaa pistettä ja on funktion f(x) = 3x − 6 kuvaaja .