\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1.11.1 Määrittelyjoukko
Koska nollalla jakaminen ei ole määritelty, ei rationaalifunktio ole määritelty silloin, kun nimittäjä on nolla.

Funktiossa

R(x) =
x24x+4
x4

nimittäjä x − 4 = 0, kun x = 4.

Toisin sanoen funktio R(x) on määritelty kaikilla muilla reaalilukuarvoilla, paitsi arvolla x = 4.

Funktion R(x) määrittelyjoukko on siis reaalilukujen joukko, josta on poistettu luku 4. Tämä voidaan merkitä vaikkapa näin: \(\mathbb{R} \setminus \left \{4\right \}\)