\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.3 Derivaatta

Kuva 1

Derivaatta on

funktion kuvaajan jyrkkyys (muutosnopeus) tietyssä kohdassa
eli
kuvaajalle piirretyn tangentin kulmakerroin.

Esimerkiksi kuvassa 1 funktion f(x) = x3 − x2 − x+2 derivaatta kohdassa x = 0 on − 1 (suoran y = − x+2 kulmakerroin).