\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.3.2 Merkintöjä

Funktion f(x) derivaatta kohdassa x = 2 merkitään näin:
f’(2) tai Df(2)

Jos muuttujalle x ei ole annettu mitään erityistä arvoa, tarkoitetaan merkinnällä

f’(x) tai Df(x) tai f’ tai Df tai
df
dx

funktiota, joka antaa derivaatan arvon missä tahansa kohdassa x. Tätä funktiota sanotaan derivaattafunktioksi tai vain derivaataksi.

Asiayhteydestä selviää, tarkoitetaanko derivaatalla yksittäistä arvoa vai funktiota.

Esimerkki

Funktion f(x) = x3 − 2x2 − 4x+2 derivaattafunktio on 3x2 − 4x − 4, mikä voidaan merkitä muun muassa seuraavilla tavoilla:

f'(x) = 3x24x4
Df(x) = 3x24x4
D(x32x24x+2) = 3x24x4