\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.5 Trigonometria

Yksikköympyrä

Trigonometriassa tutkitaan erityisesti kulmien ja pituuksien suhteita. Vastaan tulee käsitteitä kuten esimerkiksi radiaani, sini, kosini ja tangentti.

Kuvassa on yksikköympyrä, jonka avulla sinin, kosinin ja tangentin määritelmät "jatketaan" kaikille mahdollisille kulmille (suorakulmaisen kolmion avulla määrittely koski vain kulmia välillä [0°, 90°])

Alempana on sinin, kosinin ja tangentin kuvaajat. Kuvaajissa muuttujan x arvot on radiaaneina. Tällöin on toisinaan havainnollista jakaa \(x\)-akseli piin kokoisiin pätkiin, kuten kuvassa 3.

Kuva 2: sinifunktion kuvaaja
Kuva 3: kosinifunktion kuvaaja
Kuva 4: tangenttifunktion kuvaaja