\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

6.4 Suhteellinen frekvenssi

Frekvenssi kertoo siis esiintymien lukumäärän tilastossa. Suhteellinen frekvenssi kertoo frekvenssin osuuden kaikista arvoista. Suhteellinen frekvenssi merkitään yleensä prosentteina.

Alla on frekvenssitaulukoihin merkitty myös suhteelliset frekvenssit:

Taulukko 1:
ArvosanaFrekvenssiSuhteellinen
frekvenssi
40\(\frac{0}{7}=0 \:\text{%}\)
51\(\frac{1}{7}≈14,3 \:\text{%}\)
62\(\frac{2}{7}≈28,6 \:\text{%}\)
70\(\frac{0}{7}=0 \:\text{%}\)
81\(\frac{1}{7}≈14,3 \:\text{%}\)
92\(\frac{2}{7}≈28,6 \:\text{%}\)
101\(\frac{1}{7}≈14,3 \:\text{%}\)
Yhteensä:7\(100,1 \:\text{%}\)
Taulukko 2:
Halon pituus (cm)FrekvenssiSuhteellinen
frekvenssi
22−272\(\frac{2}{28}≈7,1 \:\text{%}\)
28−331\(\frac{1}{28}≈3,6 \:\text{%}\)
34−396\(\frac{6}{28}≈21,4 \:\text{%}\)
40−4511\(\frac{11}{28}≈39,3 \:\text{%}\)
46−515\(\frac{5}{28}≈17,9 \:\text{%}\)
52−572\(\frac{2}{28}≈7,1 \:\text{%}\)
58−631\(\frac{1}{28}≈3,6 \:\text{%}\)
Yhteensä:28\(100,0 \:\text{%}\)

Taulukosta 1 nähdään esimerkiksi, että arvosanoista oli kuutosia noin 28,6 prosenttia ja kymppejä 14,3 prosenttia. Taulukko 2 taas kertoo, että välille 34−39 cm osui noin 21,4 % kaikista haloista.

Alariville pitäisi suhteellisten frekvenssien summaksi tulla 100 %. Ensimmäisessä taulukossa tulee pieni poikkeama tähän likiarvojen käytön takia. Tarkoilla arvoilla laskettuna summa on aina tasan 100 %.