\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1.4.1 Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja
Kuva 1
Kuva 2
Ensimmäisen asteen polynomifunktio tarkoittaa funktioita, jotka voidaan kirjoittaa muodossa f(x) = kx+b. Kulmakerroin k ja vakio b voivat olla mitä vain lukuja.

Tällaisen funktion kuvaaja on suora y = kx + b.

Kulmakerroin k ilmaisee suoran kaltevuuden. Vakio b puolestaan antaa suoran ja y-akselin leikkauspisteen korkeuden eli y-koordinaatin arvon.

Kuvassa 1 on neljän ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaajat, joiden vakio b vaihtelee. Vertaa sen arvoa y-akselin leikkauskohtaan.

Kuvassa 2 puolestaan suorien kulmakerroin vaihtelee, mutta vakiotermi b pysyy samana.

Poikkeukset: Funktion kuvaaja ei voi olla pystysuora. Sen sijaan kulmakerroin voi olla nolla, eli esimerkiksi funktion f(x) = 3 kuvaaja on suora y = 3, joka kulkee vaakatasossa kolmosen korkeudella.