\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1.4 Funktion kuvaaja

Kuva 1

Funktion f(x) kuvaaja on niiden koordinaatiston pisteiden (x,y) joukko, jotka toteuttavat yhtälön y = f(x).

Koordinaatistoon piirrettynä kyseiset pisteen muodostavat enemmän tai vähemmän mutkikkaita viivoja.

Polynomifunktio on funktio, jonka "sääntö" voidaan antaa polynomin avulla. Polynomifunktiolla aste, eli muuttujan korkein potenssi, vaikuttaa olennaisesti kuvaajan muotoon.

Kuvassa 1 on neljän eriasteisen polynomifunktion kuvaajat.

Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä suurempi aste, sitä enemmän mutkia. Ensimmäisen asteen polynomifunktion kuvaaja on aina suora.