\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

2.3 Muistikaavat

Muistikaavat on hyvä opetella ulkoa. Niistä on hyötyä esimerkiksi tekijöihin jaossa ja muussa lausekkeiden käsittelyssä.

Muistikaavat

  • \((a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}\)
  • \((a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2}\)
  • \((a+b)(a-b)=a^{2}-b^{2}\)