\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

3.1.9.1 Muunnossääntöjä

Voidaan osoittaa, että seuraavat säännöt pätevät yleisesti:

1) Kun funktioon lisätään luku \(a\), siirtyy funktion kuvaaja luvun \(a\) verran pystysuunnassa. Funktion kuvaajan muoto ei muutu.

2) Kun funktion muuttujaan lisätään luku \(a\), siirtyy funktion kuvaaja luvun \(a\) verran vaakasuunnassa. Siirtymä on oikealle, jos luku \(a\) on negatiivinen ja vasemmalle, jos luku \(a\) on positiivinen. Funktion kuvaajan muoto ei muutu.

3) Kun funktiota kerrotaan luvulla \(a\), muuttuu kuvaajan "leveys" ja jos \(a<0\), kääntyy kuvaaja ylösalaisin. Merkittävää on, että funktion nollakohdat pysyvät kuitenkin samoina.

4) Kun muuttujaa kerrotaan luvulla \(a\), muuttuu kuvaajan muoto ja usein myös kuvaajan sijainti. Merkittävää on, että funktion ääriarvot pysyvät kuitenkin samoina.