\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.3 Vuorovaikutus ja voima F

Kuu ja maapallo vetävät toisiaan puoleensa samoin kuin kaksi magneettia. Nuo kappaleet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Vuorovaikutuksen ”suuruutta” kuvaa suure voima (F). Voiman yksikkö on N (newton).