\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.8 Paine p ja noste

Paine (p) on suure, joka kertoo, kuinka suuri on voima suhteessa pinta-alaan (esimerkiksi kengän pohjan pinta-ala, kun lasketaan kengän ja lattian välistä painetta). Paineen yksikkö on N/m2, jolle on lyhyt merkintä Pa (pascal). 1 Pa on pieni yksikkö, joten usein käytetään merkintää kPa (=1000 Pa).
Paineen laskeminen:
paine =
voima
eli p =
F
pintaala
A
Muita paineen yksiköitä ovat baari (bar) ja ilmakehä (atm).

1 bar = 100000 Pa ≈ 1 atm

Noste on voima, joka nostaa kappaletta ylöspäin. Noste vaikuttaa erityisesti nesteessä, mutta sama vaikutus on huomattavissa myös kaasuissa.

Noste johtuu siitä, että nesteessä (tai kaasussa) on paine sitä suurempi mitä syvemmällä ollaan. Näin paine kappaleen alaosassa on suurempi kuin yläosassa, mistä aiheutuu ylöspäin suuntautuva voima.

Arkhimedeen laki: Kappaleeseen kohdistuva noste on yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän aineen paino.