\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.9 Tiheys ρ

Tiheys (ρ) kertoo sen, kuinka suuri on kappaleen tai aineen massa tilavuusyksikköä kohti. Tiheyden tunnus on kreikkalainen aakkonen ρ, joka lausutaan ”roo”. Yksikköjä on useita, joista tavallisimpia ovat kg/m3 ja g/cm3. Kappaleen tiheyden laskemiseen tarvitaan kappaleen massa ja tilavuus. Tiheys lasketaan jakamalla massa tilavuudella:
ρ =
m
V
Muista seuraavat:
1 dm3 = 1 litra
1 cm3 = 1 ml
1
kg
= 1
g
dm3
cm3