\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.5 Massa m

Massa (m) kuvaa aineen määrää. Tähän liittyy kaksi ominaisuutta:

1. kyky aiheuttaa vetovoimia
2. hitaus eli se, että kappale vastustaa liiketilansa muuttamista (junavaunun massa eli myös hitaus on suuri -> vaunua on vaikea pysäyttää tai saada liikkeelle)

Massan tunnus on m (mass) ja yksikkö kg (kilogram).

Huom! Hitaus tässä yhteydessä ei tarkoita etanamaista nopeutta!