\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

1.2 Suureita ja yksiköitä

SuureYksiköitäLaskeminenLisätieto, esimerkki tai muu kommentti
aika t h, min, s Muista ajan 60-järjestelmä. Esim. 0,2 h = 12 min
matka s m (metri) Voi olla pituutta, korkeutta, leveyttä tms.
nopeus v m/s (metriä sekunnissa)
v =
s
t
nopeus = matka jaettuna ajalla
kiihtyvyys a m/s2
a =
Δv
Δt
kiihtyvyys = nopeuden muutos jaettuna muutokseen kuluneella ajalla
korkeus h m Korkeus on pystysuora matka!
voima F N (newton) Voima kuvaa vuorovaikutuksen suuruutta
noste F N (newton) Noste nesteessä = kappaleen syrjäyttämän nesteen paino Noste on nostava voima. Vasemmalla on n.k. Arkhimedeen laki, jonka keksittyään hän tarinan mukaan huusi "heureka". Sama laki pätee myös kaasuissa (heliumpallo kohoaa ilman nosteen takia).
paino G (tai F) N (newton) G = mg (g≈10m/s2) Paino saadaan (maapallolla) kertomalla massan kilot kymmenellä (jos massa = 40 kg, niin paino = 40⋅10 N = 400 N).
Paino on yksi voiman laji!
pinta-ala A m2 (neliömetri) 1 m2 = 100 dm2 (suhdeluku 100) Yksikönmuunnokset: pilkku siirtyy jokaisen yksikön kohdalla 2 pykälää: 100 mm2 = 1 cm2 = 0,01 dm2
tilavuus V m3 1 m3 = 1000 dm3
(suhdeluku 1000)
Yksikönmuunnokset: pilkku siirtyy jokaisen yksikön kohdalla kolme pykälää: 1000 cm3 = 1 dm3 = 0,001 m3
paine p Pa (pascal)
bar (baari)
p =
F
A
1 bar = 100000 Pa eli suunnilleen ilmakehän paine.
Huom! Laskussa pinta-ala pitää olla neliömetreinä (m2)!
tiheys ρ ("roo")
kg
,
g
,
dm3
cm3
jne.
ρ =
m
V
Tiheys kertoo, kuinka suuri on aineen massa tilavuusyksikköä kohti. Esimerkiksi veden tiheys on 1,0 kg/dm3, eli litraan mahtuu 1,0 kg vettä.
Muista: 1 litra = 1 dm3 = 1000 ml ja
1 ml = 1 cm3 = 0,001 litraa
energia E J (joule), kWh (kilowattitunti) E = Fs, E = Gh, E = ½mv2, E = Pt Energia on kyky lämmittää tai tehdä työtä. Energia voi muuttaa muotoaan, mutta sen kokonaismäärä pysyy aina samana!
työ W (work) J (joule) (energian yksikkö) W = Fs, W = Gh Työ vaatii aina energiaa (muuttaa energiaa toiseen muotoon). W = E eli työ on yhtä suuri kuin työhön tarvittava energia.
teho P (power) W (watti)
P =
W
t
Teho kuvaa työnteon nopeutta. Mitä nopeammin työ tehdään, sitä suurempi on teho.