\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Elementtiin kirjoittaminen ja sen arvon/sisällön lukeminen

Tähän mennessä ohjelmat ovat kirjoittaneen tuloksensa document.write()-komennon avulla, joka kirjoittaa sulkujen sisällä olevan tekstin siihen kohtaan sivua, jossa JavaScript-koodi on. Tämä ei ole kuitenkaan kovin kätevää. Usein tulee vastaan tilanteita, joissa halutaan kirjoittaa jotakin sivun tiettyyn osaan.

Oletetaan, että meillä html-sivulla seuraavanlainen elementti:

<div id="tervehdys"></div>

Tavoitteena on kirjoittaa sana "Moi" yllä esitettyyn elementtiin, jonka id on "tervehdys". Tämä onnistuu niin, että html-koodin sekaan (minne vain!) kirjoitetaan JavaScript-osio, johon tulee seuraava rivi:
document.getElementById("tervehdys").innerHTML = "Moi!";

Vastaavasti yllä mainitusta elementistä sanan "Moi" lukeminen onnistuu seuraavalla koodilla:

var teksti = document.getElementById("tervehdys").innerHTML;

HUOM! Jos elementti on ns. syöttökenttä, (esim. tekstikenttä), saadaan sen arvo value-määritteen avulla:

var kentan_arvo = document.getElementById("tervehdys").value;

Yllä esiteltyjä keinoja tarvitaan melkein jokaisessa JavaScript-ohjelmassa.