\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Html-sivun rakenne

Jokaisella Html-sivulla on sama perusrakenne. Vieressä on esimerkki Html-sivusta, jossa on peruselementit, mutta ei mitään sisältöä. Nämä elementit löytyvät jokaisesta Html-sivusta. Sisäkkäiset elementit on selvyyden vuoksi sisennetty.

Ulommaisin on html -elementti, joka sisältää head- ja body -elementit, jotka vuorostaan voivat sisältää muita elementtejä.

Kaikki nettisivulla näkyvä sisältö kirjoitetaan kolmen pisteen paikalle body-elementtiin. Sisältö näkyy siinä järjestyksessä, missä se on kirjoitettu (järjestystä voi kyllä muuttaa esim. CSS:n avulla).

<html> <head> <title></title> </head> <body> ... </body> </html>