\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Linkki <a href=""></a>

Hyvin tyypillinen piirre nettisivuissa on linkit. Linkkien kautta pääsee hyppäämään sivun toiseen kohtaan tai kokonaan toiseen dokumenttiin. Linkkien käyttö on helppoa, mutta niiden päivitys on aika työlästä, minkä takia sivuston rakenne on tärkeä suunnitella hyvin ennen tekemistä.

KoodiTulos
<a href= "http://www.w3schools.com/html/">linkki </a> Linkki

Teksti href="http://www.w3schools.com/html/" ilmaisee sen, minne linkki vie. Tässä tapauksessa osoite vie yhteen parhaista englanninkielisistä internetohjelmointisivustoista.

Linkki voi osoittaa myös internetissä sijaitsevaan sivuun, jolloin kirjoitetaan koko osoite, kuten esimerkiksi href="http://www.opinnot.net/index.html". Kolmas yleinen tapa linkittää on saman sivun sisälle. Tätä varten elementissä, johon halutaan siirtyä, täytyy olla id-määrite, jota ennen kirjoitetaan osoitteeseen merkki "#".

Tagien väliin jäävä teksti (esimerkissä "linkki") näkyy nettisivulla linkkinä.

Esimerkiksi äskeinen linkki "id-määrite" luotiin kokonaisuudessaan tekstillä <a href= "#id"> id-määrite</a>.