\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Lista <ul></ul>, <ol></ol>

Listoja on kaksi erilaista, järjestetty (ol) ja järjestämätön (ul). Järjestetyssä listassa on kohdat numeroitu, kun taas järjestämätön lista toimii ranskalaisten viivojen tyyliin.

Järjestetty lista saadaan aikaan ol-tagien (ordered list) avulla, järjestämätön vastaavasti ul-tageilla (unordered list).

Lisäksi jokainen listan kohta kirjoitetaan omaan elementtiinsä, jotka erotetaan toisistaan li-tageilla. Alla esimerkki kustakin listatyypistä:

MerkkausTulos
Järjestämätön lista:
<ul>
<li>Ville</li> 
<li>Kalle</li>
<li>Polle</li>
</ul>
  • Ville
  • Kalle
  • Polle
Järjestetty lista:
<ol>
<li>Ville</li> 
<li>Kalle</li>
<li>Polle</li>
</ol>
  1. Ville
  2. Kalle
  3. Polle