\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Elementtien luokittelu

Alla esitellään vielä tavallisimmat elementit taulukossa. Elementit voidaan jakaa karkeasti lohko- ja tekstielementteihin. Lohkoelementti kuvaa tekstin yleistä rakennetta, kun taas tekstielementti tekstin (fontin) ulkonäköä.

Luokitteluun liittyy yksi tärkeä sääntö: Lohkoelementit voivat sisältää toisia lohkoelementtejä ja tekstielementtejä (ja tekstiä), mutta tekstielementit vain tekstitason elementtejä (ja tekstiä).

Lohkoelementtejä
ElementtiEsimerkkiSelitys tai huomautus
div<div> kaikenlaisia elementtejä
ja tekstiä</div>
yleinen lohkoelementti, jolla sivun rakennetta
voidaan jäsentää. Voi sisältää vaikka koko dokumentin.
p<p>tekstielementtejä ja tekstiä</p> kappale-elementti; lisää kappaleen alkuun ja loppuun rivinvaihdot; Huom: tämän sisällä ei saa olla lohkoelementtejä!
h1 - h6<h2>2. tason otsikko </h2>otsikkotyylit
ul<ul><li>eka kohta <li></ul> järjestämätön lista (pallot); Huom: Listan kunkin kohdan täytyy olla oman li-elementin sisällä!
ol<ol><li>eka kohta <li><ol> numeroitu lista; Listan kunkin kohdan täytyy olla oman li-elementin sisällä!.
table<table summary="selitys tekstiselaimille" border="1"> <tr><td>eka solu</td><td>toka solu</td></tr></table> taulukko; tr merkitsee riviä ja td solua. Esimerkki näyttää tällaiselta:
eka solutoka solu
hr<hr />Tekee vaakaviivan. Tämä on ns. tyhjä elementti eli se ei voi sisältää mitään elementtejä tai tekstiä.

Tekstielementtejä
ElementtiEsimerkkiSelitys tai huomautus
a<a href= "#taul">linkki</a> linkki; href antaa osoitteen (tässä taulukon alku) ja teksti "linkki" näkyy sivulla sinisenä.
b<b>lihavoituna</b> teksti saadaan näkymään lihavoituna
br<br />lisää rivinvaihdon
i<i> kursiivilla</i> teksti näkyy kursiivilla
img<img alt="possun kuva (2K)" src="kuvat/possu.GIF" height="100" width="150" /> kuvan liittäminen sivuun; Alt-teksti näkyy, jos kuvan lataaminen ei onnistu. src antaa kuvan osoitteen, height korkeuden ja width leveyden.
span<span>tekstiä </span> Tätä elementtiä käytetään esimerkiksi tekstipätkän valitsemiseen CSS:n avulla muokkaamista varten.
subH<sub>2</sub> alaindeksi: H2
supx<sup>2</sup> yläindeksi: x2