\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Elementtien määritteitä

Elementeillä voi olla useita erilaisia määritteitä, joiden avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi elementin asetteluun ja löytymiseen. Alla esitellään lyhyesti muutamia määritteistä.

id

Kun elementtiin halutaan viitata sen ulkopuolelta, pitää elementissä (alkutagin sisällä) olla jokin tunniste (nimi), jonka perusteella elementti löytyy. Ehkä tavallisin tällainen tunniste on id-elementti.

Esimerkiksi yllä näkyvä otsikko "Elementtien tärkeitä määritteitä" on merkattu seuraavasti: <h1 id="maaritteet">Elementtien tärkeitä määritteitä</h1>

Otsikolla on siis elementin id arvona "maaritteet". Arvo voi olla mikä tahansa, mutta sen pitää alkaa kirjaimella, eikä se saa sisältää mitään erikoismerkkejä (ei edes ääkkösiä).

Jos nyt halutaan esimerkiksi tehdä (sivun sisäinen) linkki kyseiseen otsikkoon, kirjoitetaan vain <a href= "#maaritteet">Linkki otsikkoon</a> (huom. "#"-merkki ennen id-arvoa!).

Jos yllä mainittu linkki tulee joltakin toiselta sivulta, pitää ennen "#"-merkkiä kirjoittaa kohdesivun nimi (tiedostopolku). Esimerkki:
<a href= "sivunnimi.html#maaritteet"> Linkki otsikkoon</a>

Id-määritettä käytetään myös CSS-tyyliohjeen kanssa, mistä voit lukea lisää CSS-ohjeesta täältä.

class

Määrite "class" antaa nimen luokalle, johon elementti kuuluu. Tämän avulla pystytään esimerkiksi etsimään sivustosta kaikki tiettyyn luokkaan kuuluvat elementit, mikä on joskus kätevää. Class-määritettä käytetään hyvin usein myös silloin, kun halutaan jonkin CSS-tyyliohjeen koskevan vain kyseistä elementtiä. Lue lisää CSS-ohjeesta täältä.

align

Määrite "align" vaikuttaa elementin tai tekstin sijoitteluun. Määritteen mahdollisia arvoja ovat left, center, right, top ja bottom.

Määrite toimii eri elementeissä eri tavoilla ja kannattaa kokeilemalla etsiä sopiva arvo. Esimerkiksi taulukko saadaan sivun keskelle kirjoittamalla seuraavasti:

<table align="center"> jne...