\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Muuntaja

Muuntaja on laite, joka muuttaa jännitteen (ja samalla virran) suuruutta. Muuntajaa tarvitaan esimerkiksi kännykän latauslaitteessa, jossa muuntaja muuntaa seinäpistokkeesta saadun jännitteen (230 V) kännykälle sopivaksi (≈ 3 V). Muuntaja toimii vain vaihtovirralla.

Muuntajan toimintaperiaate on seuraava:
1) Muuntajan ensiökäämiin tuleva vaihtovirta synnyttää ensiökäämin ympärille muuttuvan magneettikentän.
2) Muuttuva magneettikenttä synnyttää eli indusoi toisiokäämiin vaihtovirran.

Jännite muuttuu muuntajassa käämien kierrosten suhteessa:
U1
=
N1
U2
N2
Merkintöjen selitykset:
U1: ensiöjännite eli jännite, johon muuntaja on kytketty
U2: toisiojännite eli jännite, jonka muuntaja tuottaa (toisiokäämin napojen välillä)
N1: ensiökäämin kierrosten lkm
N2: toisiokäämin kierrosten lkm