\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Pyöristäminen ja merkitsevät numerot

Monissa tehtävissä pyydetään pyöristämään vastaus tiettyyn tarkkuuteen, esimerkiksi satojen, ykkösten tai kolmen desimaalin tarkkuuteen. Toinen vaihtoehto on pyöristää niin ja niin monen merkitsevän numeron tarkkuuteen.

Pyöristämisessä mennään aina siihen suuntaan, joka on lähempänä. Pyöristyksessä luku pienenee tai suurenee samalla, kun sen tarkkuus pienenee. Tällöin desimaalien lukumäärä pienenee tai kokonaisluvussa luvun oikeassa reunassa olevia numeroita muuttuu nolliksi. Taulukossa alla on muutama esimerkki:

Alkup. lukuLikiarvoLikiarvon tarkkuus
123,456123,46kahden desimaalin
123,456123,5yhden desimaalin
123,456123ykkösten
123,456120kymmenien
123,456100satojen

Muista, että desimaalit ovat numeroita, jotka tulevat luvussa pilkun jälkeen.

Lihavoidulla on merkitty luvun ensimmäinen pois jäävä tai nollaksi muuttuva numero, joka ratkaisee pyöristyksen suunnan.

Merkitsevät numerot
Tarkkuuden kannalta merkitseviä ovat kaikki luvun numerot, paitsi
1) kokonaisluvussa luvun oikeassa reunassa olevat nollat (joskus poikkeuksia).
2) desimaaliluvussa luvun vasemmassa reunassa olevat nollat.

Taulukossa alla lihavoituna on merkitty kunkin likiarvon merkitsevät numerot.
Alkup. lukuLikiarvoLikiarvon tarkkuus
123,456123,5neljän merkitsevän numeron
0,0460,05yhden merkitsevän numeron
10435001040000kolmen merkitsevän numeron
10,00610,0kolmen merkitsevän numeron