\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Pähkinöitä

Tässä osastossa on tehtäviä, joiden ratkaisuun tarvitaan erityisesti aivojen jonkinasteista rasittamista. Tehtävät eivät yleensä vaadi erityisiä esitietoja.

Tärkeintä on osata perustella vastaus loogisesti (vaikkapa selittää ratkaisu kaverille niin, että tämä ymmärtää myös). Arvaamallakin voi saada oikean vastauksen, mutta siten ei pitkälle pötkitä.