\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Yksikönmuunnokset

Arkielämässä luvun jälkeen tulee yleensä aina yksikkö, joka ilmoittaa, mistä on kysymys. Esimerkiksi 10 lehmää, 10 kg, 10 m tai 10 s ovat varsin erilaisia asioita, vaikka kaikissa on sama luku 10.

Saman mitattavan asian (suureen) yksiköitäkin voi olla useita eri kokoisia. Usein käytetään etuliitteitä milli, sentti, desi, deka, hehto ja kilo. Alla on taulukoitu tavalliset etuliitteet ja niiden merkitykset.

EtuliiteMerkitysEsimerkki
kilo (k)1000 (tuhat)1 km = 1000 m
hehto (h)100 (sata)1 hl = 100 l
deka (da)10 (kymmenen)1 dam = 10 m
desi (d)0,1 (kymmenesosa)1 dl = 0,1 l
sentti (c)0,01 (sadasosa)1 cm = 0,01 m
milli (m)0,001 (tuhannesosa)1 ml = 0,001 l