\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Pinta-alayksiköiden muunnokset

Pinta-alayksiköiden välillä on suhdeluku 100. Tämä merkitseen sitä, että isompaan yksikköön mahtuu aina 100 pienempää yksikköä. Esimerkiksi 1 m2 = 100 dm2.

Yksikönmuunnoksissa luvun pilkku siirtyy kaksi askelta aina, kun siirrytään viereiseen yksikköön. Alla olevan kaltainen taulukko auttaa usein. Pilkku siirtyy luvussa samaan suuntaan kuin taulukossa siirrytään. Yhteen ruutuun yksi numero!

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2
00 03 40 00 00 00 00

Yllä olevassa taulukossa alkuperäinen mitta on 340 aaria (korostettu). Muihin ruutuihin kirjoitetaan nollia. Taulukosta nähdään esimerkiksi, että 340 a = 3,4 ha = 0,034 km2. Toisaalta 340 a = 34000 m2 = 3400000 dm2 jne.

Huomaa, että taulukkoon kirjoitetaan luvun ykkösiä merkitsevä numero varsinaisen yksikön kohdalle (oikeanpuolimmainen sarake) ja sitten muut numerot järjestyksessä omiin ruutuihinsa.