\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Tilavuusyksiköiden muunnokset

Tilauvuusyksiköiden välillä on suhdeluku 1000. Tämä merkitseen sitä, että isompaan yksikköön mahtuu aina 1000 pienempää yksikköä. Esimerkiksi 1 m3 = 1000 dm3.

Yksikönmuunnoksissa luvun pilkku siirtyy kolme askelta aina, kun siirrytään viereiseen yksikköön. Alla olevan kaltainen taulukko auttaa usein. Pilkku siirtyy luvussa samaan suuntaan kuin taulukossa siirrytään. Yhteen ruutuun yksi numero!

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
000 000 000 002 500 000 000

Yllä olevassa taulukossa alkuperäinen mitta on 2,5 m3 (korostettu). Muihin ruutuihin kirjoitetaan nollia. Taulukosta nähdään esimerkiksi, että 2,5 m3 = 0,0025 dam3 = 2500 dm3 = 2500 000 cm3 jne.

Huomaa, että taulukkoon kirjoitetaan luvun ykkösiä merkitsevä numero (tässä 2) varsinaisen yksikön kohdalle (oikeanpuolimmainen sarake) ja sitten muut numerot järjestyksessä omiin ruutuihinsa.

Alla on taulukko, johon on merkitty kuutiomittojen lisäksi oikeisiin kohtiin tavalliset vetomitat. Niissä ei käytetä potensseja, joten yksiköiden ero saadaan suoraan etuliitteestä. Huomaa erityisesti, että 1 litra = 1 dm3 ja 1 ml = 1 cm3.

Esimerkiksi taulukosta nähdään, että 25 l = 25 dm3 = 250 dl = 2500 cl = 25000 ml = 25000 cm3

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3
000 000 000 000 0 2500 000 0
hl dal l dl cl ml
025 000