\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suora ympyräkartio
Suora ympyräkartio
Ympyräkartion vaippa
Ympyräkartion pohja on ympyrä, jonka pinta-ala lasketaan seuraavasti:

Apohja = Aympyrä = πr2

Tilavuus on kolmasosa pohjan pinta-alan ja kartion korkeuden tulosta:
Vkartio =
πr2h
3

Kartion pinta koostuu pohjasta ja vaipasta. Vaippa on muodoltaan ympyrän sektori (katso kuva alla), jonka säde on kartion sivujanan mittainen.

Vaipan pinta-ala saadaan kaavasta

\begin{equation*}A_{\text{vaippa}} = πrs\end{equation*}