\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Nelikulmiot
Kuva 1
Nelikulmiossa on aina neljä kulmaa ja neljä sivua. Kulmien summa on 360°. Alla muutamia nimityksiä:
  • Puolisuunnikas: kaksi sivua ovat yhdensuuntaiset (voivat olla eripituiset)
  • Suunnikas: vastakkaiset sivut aina yhdensuuntaiset (ja yhtä pitkät)
  • Suorakulmio: suunnikas, jonka kaikki kulmat suoria (90°)
  • Neljäkäs: suunnikas, jonka kaikki sivut yhtä pitkät
  • Neliö: suorakulmio, jonka kaikki sivut yhtä pitkät

Pinta-alan laskeminen, suunnikas: \(A=k\cdot h\)

Pinta-alan laskeminen, puolisuunnikas: \(A=\frac{a+b}{2}\cdot h\)

Merkinnät: \(k\) on kanta, \(h\) korkeus (aina suorassa kulmassa kantaan nähden), \(a\) ja \(b\) ovat puolisuunnikkaan yhdensuuntaisten sivujen (kantojen) pituudet.