\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kolmiot
Kuva 1
Kolmiossa on kolme sivua ja kolme kulmaa, joiden summa on 180°. Seuraavassa muutamia nimityksiä:
  • Suorakulmainen kolmio: yksi kulma 90°
  • Teräväkulmainen kolmio: kaikki kulmat alle 90°
  • Tylppäkulmainen kolmio: yksi kulma yli 90°
  • Tasasivuinen kolmio: kaikki sivut yhtä pitkiä ja kulmat yhtä suuria (60°)
  • Tasakylkinen kolmio: vähintään kaksi yhtä pitkää sivua, joita nimitetään kyljiksi.

Pinta-alan laskeminen: \(A=\frac{\text{kanta} \cdot \text{korkeus}}{2}\)