\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähkömagneetti

Kun kompassin päällä kulkevaan johtimeen kytketään virta, kompassin neula kääntyy. Tämä johtuu siitä, että johtimessa kulkeva sähkövirta saa aikaan magneettikentän johtimen ympärille.

Tähän ilmiöön perustuu muun muassa sähkömagneetin ja sähkömoottorin toiminta.

Sähkömagneetista saadaan voimakkaampi seuraavilla keinoilla:
1. Suurennetaan johtimessa kulkevaa virtaa.
2. Kierretään johdin "kerälle" (=käämi).
3. Asetetaan käämin sisään rautasydän.