\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Arvon laskeminen

Arvon laskeminen

Funktion arvo voidaan laskea, jos tunnetaan muuttujan* arvo. Tällöin muuttuja-kirjaimen paikalle kirjoitetaan joka kohdassa kyseinen luku. Muuten funktiota kuvaava lauseke pysyy aina samana.

Kuvassa 1 funktion \(f(x) = 3x − 4\) arvo lasketaan, kun muuttujan \(x\) arvo on \(5\).

Tulokseksi saadaan \(11\), mikä voidaan merkitä näin: \(f(5) = 11\).

(*) Funktiolla voi olla useita muuttujia. Esim funktiolla \(f(x,y) = 3x + 3y\) on kaksi muuttujaa, \(x\) ja \(y\). Tällöin funktion arvon laskemista varten pitää tietää kaikkien muuttujien arvot. Esimerkiksi \(f(1,2)=3 \cdot 1+3 \cdot 2=3+6=9\).