\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Suoraan verrannollisuus

Kaksi muuttujaa ovat suoraan verrannolliset, jos niiden suhde (osamäärä) pysyy aina yhtä suurena. Voidaan sanoa myös, että tällöin muuttujat muuttuvat samassa suhteessa. Jos toinen puolittuu, niin toinenkin puolittuu jne.

Esimerkki 1:
Auton keskinopeus on suoraan verrannollinen suhteessa ajettuun matkaan (kun ajoaikaa ei muuteta). Taulukossa alla on muutamia esimerkkiarvoja siitä, kun autolla ajetaan kaksi tuntia eri nopeuksilla.

Nopeus (km/h)Matka (km)Matka jaettuna nopeudella (h)
3060
60
= 2
30
4590
90
= 2
45
60120
120
= 2
60
100200
200
= 2
100

Huomaa yllä, että kolmannen sarakkeen tulos (matkan ja nopeuden suhde) on aina sama, kuten pitääkin olla. Suhteen voi ajatella myös toisin päin (nopeus : matka), jolloin lukuarvo olisi aina 0,5.