\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sähköinen varaus

Aine rakentuu atomeista. Alkuaineen atomissa on aina yhtä monta elektronia (miinusvaraus) ja protonia (plusvaraus), jolloin kokonaisvaraus on nolla.

Joskus atomi menettää syystä tai toisesta elektroneitaan, jolloin atomi saa positiivisen varauksen. Aine tai kappale, johon elektronit päätyvät, saa negatiivisen varauksen.

Kappaleet, joilla on erimerkkiset varaukset, vetävät toisiaan puoleensa. Samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan.