\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Valmiita funktioita
Javascript sisältää monia valmiita funktioita eli metodeita. Esimerkiksi monet matemaattiset funktiot ovat valmiina, joten niitä ei kannata ruveta itse tekemään.