\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Math.floor()

Math.floor -metodi poistaa luvusta desimaaliosan (eli pyöristää kokonaislukuun alaspäin).

Esimerkiksi komento Math.floor(2.742) palauttaa luvun 2.

Huomaa, että poiketen suomalaisesta käytännöstä desimaaliluvut pitää merkitä pisteen, eikä pilkun avulla!