\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Math.round()
Desimaaliluvun pyöristys kokonaisluvuksi onnistuu Math.round()-metodilla. Se pyöristää lähimpään kokonaislukuun normaalien pyöristysääntöjen mukaisesti eli Math.round(1.5) palauttaa luvun 2.

Huomaa, että poiketen suomalaisesta käytännöstä desimaaliluvut pitää merkitä pisteen, eikä pilkun avulla!