\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Trigonometria

Suorakulmainen kolmio

Trigonometria tutkii kolmioiden sivujen ja kulmien välistä suhdetta. Lähtökohtana on suorakulmainen kolmio, jonka ominaisuuksia lasketaan.

Trigonometrian avulla voidaan esimerkiksi laskea suorakulmaisen kolmion kulman suuruus, jos tiedetään kahden sivun pituudet. Samoin saadaan selville sivun pituus, jos tiedetään yhden (terävän) kulman suuruus ja yhden sivun pituus.

Tavallisimmat trigonometriset funktiot:

sinα =
kulman α vastaisen kateetin pituus
hypotenuusan pituus

cosα =
kulman α viereisen kateetin pituus
hypotenuusan pituus

tanα =
kulman α vastaisen kateetin pituus
kulman α viereisen kateetin pituus

Usein määritelmistä jätetään sana pituus pois, mutta kyse on kuitenkin aina sivujen pituuksista.