\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Merkkijonon käsittely
Javascriptissä merkkijono luodaan lainausmerkkien avulla ("plaa" tai 'plaa') ja merkkijonoja yhdistellään plus-merkin avulla. Seuraavassa pari esimerkkiä. script-tagit on jätetty pois esimerkeistä selvyyden parantamiseksi.

Luodaan kaksi muuttujaa, joiden arvoksi annetaan merkkijonot:

var eka = "kuorma"; var toka = 'auto';

Merkkijonojen yhdistelmä saadaan plussan avulla:
document.write(eka+toka);
Tulostaa:
kuormaauto

Lisätään väliviiva kuorma-autoon. Huomaa plussien ja lainausmerkkien käyttö!
document.write(eka+"-"+toka);
Tulostaa:
kuorma-auto

Mitäs tämä tekee?
document.write(eka+" on raskas kantaa, ellei ole "+toka+"a");
Tulostaa:
kuorma on raskas kantaa, ellei ole autoa

Rivinvaihto saadaan seuraavasti br-elementin avulla:
document.write("<br/>");