\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Trigonometristen funktioiden määritelmät

Muista, että alla esiintyvät sivujen nimitykset liittyvät suorakulmaiseen kolmioon!

Jokaisessa määritelmässä on kolme muuttujaa: yksi kulma ja kaksi sivua.

Tavallisimmat trigonometriset funktiot (suomeksi kulman sini, kosini tai tangentti):

sinα =
kulman α vastaisen kateetin pituus
hypotenuusan pituus
cosα =
kulman α viereisen kateetin pituus
hypotenuusan pituus
tanα =
kulman α vastaisen kateetin pituus
kulman α viereisen kateetin pituus

Usein määritelmistä jätetään sana pituus pois, mutta kyse on kuitenkin aina sivujen pituuksista.

Huomaa, että sekä sini, kosini että tangentti antavat kahden sivun pituuden suhteen, joka on aina pelkkä luku. Ei siis mitään yksikköä perään!