\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Itseisarvo

Luvun itseisarvo antaa luvun etäisyyden nollasta. Itseisarvo on aina positiivinen.

Esimerkiksi luvun \(-3\) itseisarvo merkitään \(\left |-3\right |\) ja sen arvo on \(3\).

Samalla tavalla luvun \(3\) itseisarvo on \(\left |3\right | =3\). Tämä on loogista, koska luvut \(3\) ja \(-3\) ovat yhtä kaukana nollasta.