\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Sovellukset

Soveltavissa tehtävissä ei välttämättä puhuta suoraan suorakulmaisista kolmioista. Tällöin on erityisen tärkeää piirtää kuva tilanteesta ja yrittää hahmottaa, missä tehtävässä on suorakulmaisia kolmioita.

Seuraavaksi kannattaa merkitä kuvaan tuntemattomat kulmat ja sivut, valita sopiva trigonometrinen funktio, kirjoittaa yhtälö ja ratkaista se.

Lopuksi tarkista vastauksen järkevyys ja muotoile vastaus niin, että se vastaa tarkalleen esitettyyn kysymykseen!