\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Kirjainlaskenta

Algebralla tarkoitetaan koulumatematiikassa yleensä laskuja, joissa käytetään tuntemattomien arvojen symboleina kirjaimia.

Tyypillisiä algebran käsitteitä ovat muun muassa muuttuja, lauseke, polynomi ja yhtälö.

Täällä kirjainlaskenta on tulkittu laajasti ja mukana voi olla aiheita, joiden ei perinteisesti ajatella kuuluvan algebraan (esim. funktio).