\(\renewcommand{\vec}[1]{\mathbf{#1}} \DeclareMathOperator*{\sijoitus}{\Big/} \newcommand{\eval}[2]{\sijoitus_{\kern-0.7em#1}^{\kern0.7em#2}\!} \)

Lukujonot

Lukujono on joukko lukuja, jotka ovat tietyssä järjestyksessä. Yleensä luvut eli jonon jäsenet eli termit erotetaan toisistaan pilkulla. Kolme pistettä lukujonon lopussa merkitsee sitä, että jono jatkuu samalla tavalla, joko loputtomiin, tai pisteiden jälkeen tulevaan lukuun asti.

Jos lukuja on äärellinen määrä, on lukujono päättyvä. Muussa tapauksessa lukujono on päättymätön.

Alla esimerkkejä lukujonoista:
LukujonoHuomautus
1, 2, 3, 4Päättyvä lukujono (4 jäsentä)
1, 2, 3, 4,...Päättymätön lukujono
6, 8, 10, 12,...Seuraava jäsen on 14
1, 4, 9, 16, 25,...Mikä on seuraava jäsen?
1, 2, 3, 4,...,100Mikä lukujen summa?

Lukujonojen yhteydessä pohditaan usein seuraavia kysymyksiä:
  • Mikä on lukujonon seuraava luku?
  • Mikä on jonon niin ja niin mones luku?
  • Mikä on lukujonon yleinen jäsen?
  • Mikä on lukujonon jäsenten summa?
  • Onko jokin tietty luku lukujonon jäsen?
  • Millä säännöllä lukujono toimii?
  • Lähestyykö päättymättömän lukujonon summa jotakin tiettyä lukua (raja-arvo)?